Корпоративтік басқарма


Акционерлердің жалпы жиналысы

  • Директорлар Кеңесі: Төраға — Иан Рудберг
  • CEO: Дамир Жанбакиев
  • Директорлар Кеңесі комитеттері

Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет:

  • Төраға — Уильям Эйлуорд
  • Иан Рудберг
  • Владимир Смирнов

Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет:

  • Төраға — Владимир Смирнов
  • Иан Рудберг

Кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитет:

  • Төраға — Уильям Эйлуорд

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет:

  • Төраға — Иан Рудберг